دوره پیشرفته

همنوازی و بداهه نوازی

شما در مرحله‌ای هستید که باید کلاس آنلاین یا حضوری داشته باشید. در صورتی که معلم شما تایید شرکت در این دوره را انجام داده است، لطفا ثبت نام بفرمایید تا برای هماهنگی کلاس با شما تماس گرفته شود.