سازخانه

برای خرید ساز تنبک از سازگران شریفی چون:
همتی، حلمی، شیرانی، قربانی و … می‌توان نام برد.
در حال حاضر مکتب تنبک امید با مجموعه‌ی علی روستا که یکی از دقیق ترین سازگران تنبک هستند همکاری میکند که شما بدون واسطه میتوانید از کارگاه ایشان سازهایی زیبا و خوش صدا به اقتضای بودجه‌ی خودتان تهیه کنید.
نمونه عکسهایی از سازگری این هنرمند در پایین مشاهده می‌کنید: