دسته: مقالات

  • ریتم در موسیقی

    26 تیر 1402
    حرکت در موسیقی یعنی ریتم، حرکت از یک نت به نت بعدی.موسیقی آوازی ایران به همین صورت است در واقع…